11111

Curriculum Vitae


Alle har ret til et musikalsk sprog. Musik, kunst og kultur leves og skabes i relationer mellem mennesker. Den ret skal alle have fra starten af livet – uanset baggrund eller geografi. Jeg har selv en baggrund som formidler af musik, som musiker og musikpædagog. Min levede erfaring har givet mig en bred indsigt både foran- og bagved scenen i alt fra teatre, festivaler, spillesteder, kulturhuse, musikforeninger, musikskoler, konservatorier, kulturelle interesseorganisationer og bestyrelser.

De seneste 8 år har mit musikliv flyttet sig fra at være primært udøvende, skabende og formidlende til i høj grad at fremme og påvirke rammer for, at mennesker kan møde og opdage hinanden igennem musik, kunst og kultur.

 • Musik- og Kulturskoleleder Egedal Musik- og Kulturskole (marts 2016 – )
  forandringsledelse, organisationsudvikling, personaleledelse, strategisk ledelse, procesledelse, netværksledelse, økonomistyring
 • Formand Musik og Ungdom (maj 2019 – )
  interesseorganisation med ca. 42.000 medlemmer. Organisationsudvikling, strategisk ledelse, procesledelse, netværksledelse, folkeoplysning og demokratisering
 • Souschef Egedal Musikskole (2012-2016)
  personaleledelse, projektledelse, strategisk organisationsudvikling
 • Medejer 10.000 Records I/S (2010-2014)
  Nonprofit pladeselskab Publishingaftaler med Volkswagen Kina, H&M Finland m.m. 
 • Professionel musiker (2000 -)

Bestyrelsesarbejde og tillidshverv

 • Formand Musik & Ungdom (maj 2019-)
 • AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) repræsentantskab
 • AMDK (Amatørmusik Danmark) repræsentantskab (2019-)
 • Musik & Ungdom, bestyrelsesmedlem (2017-)
 • Slusekoncerter Rigshospitalets børnecanserafdeling og Nytårskur for hjemløse (2014-)
 • Næstformand musikforeningen Rumors Corner (2015 -)
 • Bestyrelsesmedlem Københavns Lille Musikskoles (2015 – 2017)
 • Bestyrelsesmedlem SAMUKU (samrådet af Musik- og Kulturskoler i hovedstadsområdet) (2012 – sept 2019 )
 • Egedal Musik- og Kulturskoles bestyrelse (2012 -)
 • Bestyrelsesmedlem Børnehuset Toften (2006-2008)

Undervisning

 • Soloelever på Rytmisk Musikkonservatorium (2010-2016)
 • Sammenspilsunderviser Rytmisk Musikkonservatorium (2009-2016)
 • Slagtøjslærer sammenspil og orkestre på musikskoler (1999- 2015)